مستند تراژید دختر که بعداز یک شبانه روز از بین سیلاب زنده بیرون آمده

_________________---_____-____
116 Views
Published
#AfghanFunnyPrank
#Helping
#SardarNazari
#HiddenCamera
#AfghanFunny
اشک و لبخند
سردار نظری
اشک لبخند
کمک به نیازمندان
کمک به نیازمندان کابل
کمک به خانواده های نیازمند
afghan funny prank
afghan comedy video
afghan pranks
afghan funny video
afghan funny pranks
Afghan funny video pashto
Afghanistan pranks
کمره مخفی
werbung 5